Telèfon 932 130 000 Cita prèvia taller Blog Treballa amb nosaltres

Política de privadesa

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

– Responsable: JAPAN LESSEPS, SL
– Adreça: AV. VALLCARCA, 70-72 08023 BARCELONA
– Telèfon: 932130000
– Correu electrònic: RGPD@JAPANLESSEPS.COM

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A JAPAN LESSEPS SL tractem les vostres dades personals amb la finalitat de la gestió dels serveis de prevenda, venda i postvenda del vehicle (garanties, manteniments, etc.), així com la remissió per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic, d'informació comercial personalitzada que pugui resultar del vostre interès sobre els productes, serveis i esdeveniments de la marca SUBARU.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

La informació relativa a l'interessat serà conservada durant el període de vigència de la relació comercial, mentre no se'n sol·liciti la supressió; així com durant el termini de prescripció de les accions que poguessin sorgir en relació amb aquesta relació. Al llarg d'aquest període, les dades es podran posar a disposició de l'administració pública amb competència en la matèria, amb la sol·licitud prèvia per causa justificada.

D'altra banda, les dades personals proporcionades per a fins promocionals es continuaran conservant un cop finalitzada la relació comercial fins que l'interessat no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del dret de supressió o oposició.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució de la relació comercial en què sou part, de manera que puguem gestionar, desenvolupar i controlar la relació corresponent en el sector de l'automoció. Totes les dades que us sol·licitem tenen el caràcter d'obligatori, per la qual cosa la inobservança d'alguns pot impossibilitar la prestació dels serveis.

En relació amb l'enviament de comunicacions comercials, la base legal és el consentiment que se us demana i vostè atorga lliurement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

JAPAN LESSEPS, SL podrà comunicar les seves dades personals, en tot cas, al distribuïdor de la marca SUBARU ESPAÑA, SA amb la finalitat de prestar-li els serveis de postvenda i garantia, així com per mantenir-lo informat o fer-li enquestes de satisfacció sobre productes o serveis relacionats. Addicionalment, les dades podran ser cedides quan hi hagi obligació legal de fer-ho.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què JAPAN LESSEPS, SL únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest sentit, JAPAN LESSEPS, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, en els termes establerts a la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació a Espanya davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), així com a sol·licitar davant d'aquest organisme informació i tutela sobre el exercici dels vostres drets.

D'altra banda, si en algun moment de la relació comercial fos necessari comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta comunicació es realitzarà quan JAPAN LESSEPS, SL compti amb el seu consentiment previ i en la forma legalment exigida.

Quins són els vostres drets quan ens faciliten les vostres dades?

L'interessat mitjançant l'enviament d'una sol·licitud a l'adreça AV. VALLCARCA, 70-72 08023 BARCELONA, oa l'adreça electrònica RGPD@JAPANLESSEPS.COM, aportant una fotocòpia per les dues cares del vostre DNI o document legal d'identificació de la vostra identitat, podeu adreçar-vos a JAPAN LESSEPS, SL, per accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides; podent exercir igualment el seu dret a la portabilitat dels mateixos.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario Aceptar Más información